Katowice: Spodek na tle fontanny

Projekt pt. „Skarby Śląska – warsztaty polonistyczne dla Polonii i cudzoziemców”

logo województwa śląskiego

„Skarby Śląska – warsztaty polonistyczne dla Polonii i cudzoziemców” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, skierowany do przedstawicieli Polonii oraz obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego i/lub drugiego. Przedsięwzięcie ma na celu promocję Śląska wśród zagranicznych odbiorców, integrację kulturową i promocję wielokulturowości, przedstawienie najciekawszych elementów kultury śląskiej, śląskich zwyczajów i tradycji, a także najważniejszych w tym regionie miejsc. Dwutygodniowe warsztaty obejmują cykl seminaryjny oraz program kulturalny. W programie zaplanowano różne typy zajęć charakteryzujące śląską kulturę: historia Śląska w kontekście historii Polski, status gwary śląskiej (zróżnicowanie, podstawowe cechy gramatyczne i leksykalne, wykorzystanie w tekstach kultury), wybitne postaci pochodzące ze Śląska (historyczne i współczesne), śląska kinematografia i muzyka (popularna i klasyczna), najważniejsze wydarzenia kulturowe regionu, śląska literatura i śląscy twórcy oraz ich wpływ na losy literatury polskiej. Punktem kulminacyjnym będzie Wieczór Śląski, podczas którego zaprezentowane zostaną m.in. zwyczaje i śląskie stroje, a także degustacja tradycyjnych potraw. W Cieszynie zorganizowane zostaną ponadto spotkania dla dzieci i młodzieży – interkulturowe podchody, dzięki którym będą mogli poznać swoich rówieśników z zagranicy, dowiedzieć się więcej na temat zwyczajów i tradycji tam panujących, skosztować przysmaków kuchni narodowych, a także nauczyć się tańców ludowych.

Projekt jest dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Accessibility