uczniowie siedzący w sali wykładowej i słuchający stojącej przez dużym naściennym ekranem nauczycielki. Po prawej stronie na ścianie wisi duża mapa świata

Projekt nt. „Chiny nie takie odległe”

W roku szkolnym 2018/2019 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, który objęty jest patronatem Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ oraz Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich realizuje innowację pedagogiczną pod tytułem „Chiny nie takie odległe”. Inspiracją do jej przeprowadzenia była zgłaszana przez uczniów podczas indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym potrzeba pogłębiania wiedzy teoretycznej z zakresu geografii, języków obcych, innych kultur i światowych rynków pracy, a przede wszystkim chęć jej wykorzystania w praktyce.uczniowie uczący się kaligrafii chińskiej w sali wykładowej

Do projektu przystąpiło 15 uczniów z liceum i technikum. Od listopada do stycznia uczniowie wzięli udział w wielu spotkaniach i lekcjach, których celem było poszerzenie wiedzy oraz przygotowanie do wyjazdu do Chin. Pomysł wyjazdu, który odbywać się będzie od 21 lutego do 1 marca 2019 roku, zrodził się dwa lata temu dzięki zorganizowanemu przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich wygłoszonemu w ZSP w Kleszczowie przez prof. Zhao Ganga – dziekana Wydziału Języków Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych.

zdjęcie portretowe. uczniowie biorący udział w projekcie "Chiny nie tak odległe"

Dzięki zaproszeniu Centrum Języka i Kultury Chińskiej uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu z JE Ambasadorem Chin w Polsce Liu Guangyuan oraz poznania podstawowych zwrotów w języku chińskim i ćwiczenia kaligrafię pod czujnym okiem Wu Lihong. Uczniowie uczestniczyli także w lekcji języka polskiego ze studentami początkującymi – dzięki nim mogli przygotować się właściwie do spotkań z chińskimi studentami w Pekinie.

Uczniowie uczestniczyli także w spotkaniach naukowych w siedzibie szkoły i poza nią. Celem zajęć było między innymi poszerzenie wiedzy, umiejętności i przygotowanie się do spotkania ze studentami polonistyki na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych. Spotkanie z pracownikami i studentami BFSU (partnerską uczelnią Uniwersytetu Śląskiego) zorganizowane przez tamtejszą Katedrę języka polskiego za pośrednictwem współpracujących jednostek z UŚ, zaplanowane zostało na 28 stycznia. Organizatorami spotkania są dr Agnieszka Tambor – kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ oraz dr Andrzej Ruszer – lektor języka polskiego na BFSU. Podczas wizyty w Chinach uczniowie odwiedzą najważniejsze zabytki Pekinu i okolic, zwiedzą BSFU, spotkają się także ze studentami polonistyki oraz odwiedzą Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie.

Accessibility