dr hab. Arkadiusz Rojczyk

Projekt dr. hab. Arkadiusza Rojczyka dofinansowany przez NCN

lobo Narodowego Centrum NaukiW listopadzie 2017 roku Narodowe Centrum Nauki już po raz trzynasty rozstrzygnęło konkursy Opus i Preludium. Na badania podstawowe naukowcy otrzymają prawie 430 mln zł. Jednym z laureatów konkursu Opus został dr hab. Arkadiusz Rojczyk z Instytutu Języka Angielskiego – kierownik projektu pt. „Cechy akustyczne polskich geminat spółgłoskowych”, który podejmuje całościowe badania nad polskimi geminatami przy pomocy szczegółowych pomiarów akustycznych i badań percepcji. Wyniki badań mogą zostać wykorzystane m.in. w opisie systemu dźwiękowego języka polskiego oraz w systemach automatycznego rozpoznawania mowy, a także w pracach nad automatyczną transkrypcją dużych korpusów języka polskiego.

Szczegółowe informacje na temat projektu (pdf)

Accessibility