lupa nad starodrukiem

Projekt birofilsko-kulturowy „Wachenius”

28 października 2017 roku w Pszczynie odbyło się spotkanie promujące projekt birofilsko-kulturowy „Wachenius”, którego celem jest przywracanie dziedzictwa kulturowego pszczyńskich piwowarów i pamięci o Piotrze Wacheniusie. Przedsięwzięcie realizowane jest w Roku Reformacji oraz w czterechsetlecie pobytu poety, polemisty religijnego, cesarskiego poborcy ceł i podatku piwnego Piotra Wacheniusa w Pszczynie). 

Powstanie marki piwa Wachenius to wspólna inicjatywa Sekcji Mikrobiologicznej Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Przyrodników „Planeta” oraz Międzywydziałowego Doktoranckiego Koła Naukowego  Humanistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i efekt współpracy studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Opiekę merytoryczna nad projektem sprawują dr Sławomir Sułowicz i prof. dr hab. Dariusz Rott z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu.

Piwo uwarzono na podstawie historycznej receptury z wykorzystaniem tradycyjnego polskiego chmielu Marynka oraz drożdży izolowanych z szesnastowiecznych piwnic starego browaru i filtrowano, wykorzystując starodawną metodę przez słomę.

Partnerami projektu są: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju, Fundacja Uniwersytet Śląski, Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, a także Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Accessibility