dziewczyna wypełniająca ankietę

Program „Mobilność kadry”

Program „Mobilność kadry” jest adresowany do pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego, umożliwiający odbywanie staży naukowych w renomowanych międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych, których czas trwania wynosi nie mniej niż trzy pełne miesiące. Celem programu jest pobudzenie mobilności kadry, zwiększenie aktywności naukowej pracowników, wsparcie najlepszych pracowników na drodze awansu naukowego, zapewnienie transferu wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności, które poszerzą warsztat naukowy pracowników oraz dywersyfikację tematyki badawczej, powiększenie grona potencjalnych visiting profesor oraz zwiększenie rozpoznawalności i pozycji Uniwersytetu Śląskiego w świecie.

Accessibility