prof. Wiesław Banyś

Prof. Wiesław Banyś wiceprzewodniczącym RGNiSW

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, członek zarządu European University Association, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (w latach 2012–2016) oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego (w latach 2008–2016) został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW). Wybory władz odbyły się 11 stycznia 2018 roku podczas pierwszego w dwunastej kadencji posiedzenia plenarnego. 

Rada jest organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego, uczestniczącym w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej. W jej skład wchodzą nauczyciele akademiccy, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, reprezentanci instytutów badawczych, a także studenci, doktoranci i przedstawiciele pracodawców.

W kadencji 2018-2021 funkcję przewodniczącego pełnić będzie prof. dr hab. Zbigniew Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Drugim wiceprzewodniczącym został prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Accessibility