prof. Wiesław Banyś

Prof. Wiesław Banyś przewodniczącym Rady Naukowej SN PAN w Paryżu

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezes zarządu Stowarzyszenia „Pro Silesia” Biznes – Nauka – Samorząd, który w latach 2008–2016 sprawował funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego, a od 2015 do 2019 roku zasiadał w zarządzie European University Association (stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 48 krajów) będzie pełnić funkcję przewodniczącego rady naukowej paryskiej stacji Polskiej Akademii Nauk (PAN). Ponadto został wybrany delegatem do rady wszystkich stacji naukowych PAN na świecie.

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu jest jednostką naukową z ponad stuletnią tradycją. Początki jej działalności sięgają 1893 roku. Placówka współpracuje między innymi z takimi ośrodkami, jak Francuska Akademia Nauk (Académie des Sciences de l’Institut de France), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) czy UNESCO. Dyrektorem Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu jest dr hab. Maciej Forycki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Accessibility