Prof. Wiesław Banyś ekspertem Komisji HCERES

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, został powołany przez Le Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) na eksperta komisji ewaluacyjnej, wyznaczonej do procesu ewaluacji skonsolidowanego Uniwersytetu w Strasburgu (UNISTRA).                                                                                                                                           

Le Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) jest francuskim organem odpowiedzialnym za prowadzenie kompleksowej oceny działalności naukowej i instytucjonalnej jednostek szkolnictwa wyższego oraz instytucji badawczych i badawczo-naukowych. W roku akademickim 2016/2017 Komisja HCERES planuje przeprowadzenie ewaluacji siedmiu wybranych jednostek naukowych, w tym między innymi ewaluację Uniwersytetu w Strasburgu wraz z instytucjami z nim zrzeszonymi: l’Université de Haute-Alsace (UHA), l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSAS), la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS), l’Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES) et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS).
 

Szczegółowe informacje na temat działalności Le Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) dostępne są na stronie: http://www.hceres.fr.

Accessibility