prof. Wiesław Banyś

Prof. Wiesław Banyś doktorem honoris causa Akademii WSB

Senat Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa   prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi – dyrektorowi Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016. Promotorem doktoratu jest JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak. W programie uroczystości, która rozpocznie się 28 maja 2018 r. o godz. 11.00 w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, zaplanowano recital artysty Kuby Badacha oraz występ Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”.

Prof. Wiesław Banyś od 2015 roku jest członkiem zarządu European University Association – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 47 krajów, wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2008–2012 przewodniczył Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), a od 2012 do 2016 roku – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA). Za swoją pracę naukową i organizacyjną w 2014 roku został uhonorowany najwyższą godnością akademicką – tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od wielu lat jest zaangażowany w prace na rzecz rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno w Polsce, jak i w Europie. 

Accessibility