prof. Wiesław Banyś

Prof. Wiesław Banyś członkiem Rady Programowej Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, członek zarządu European University Association – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 48 krajów, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezes zarządu Stowarzyszenia „Pro Silesia” Biznes – Nauka – Samorząd został powołany w skład Rady Programowej Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu na kadencję 2019–2022.

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu jest jednostką naukową z ponad stuletnią tradycją. Początki jej działalności sięgają 1893 roku. Placówka współpracuje między innymi z takim ośrodkami jak Francuska Akademia Nauk (Académie des Sciences de l’Institut de France), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) czy UNESCO. Najważniejszymi zadaniami Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu są:

  • promocja polskiej nauki, w tym organizacja konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, spotkań, wystaw i innych wydarzeń o charakterze naukowym,
  • rozwój współpracy naukowej między Polską a Francją i krajami frankofońskimi, rozwijanie kontaktów naukowych i kulturalnych polsko-francuskich,
  • pomoc naukowcom z Polskiej Akademii Nauk, stażystom, stypendystom, studentom przybywającym do Francji z polskich wyższych uczelni i innych instytucji naukowych w celach badawczych lub edukacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat działalności Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu dostępne są pod adresem: http://paris.pan.pl.

Accessibility