prof. Przemysław Marciniak

Prof. Przemysław Marciniak uczestnikiem konferencji „The Invention of Byzantine Studies in Early Modern Europe”

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak na zaproszenie organizatorów weźmie udział w konferencji pt. „The Invention of Byzantine Studies in Early Modern Europe”, która odbywać się będzie na Uniwersytecie Harvarda 26 i 27 października 2017 roku. Prof. Przemysław Marciniak wygłosi wykład zatytułowany „Performing Byzantium: Byzantium in Early Modern European Theatre”, który dotyczyć będzie sposobów przedstawiania Bizancjum i jego historii w teatrze do czasów Rewolucji Francuskiej.

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak jest kierownikiem Katedry Filologii Klasycznej oraz Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum, pełni funkcję koordynatora Byzantine Reception Network, sieci naukowej finansowanej ze środków nagrody przyznanej przez Alexander von Humboldt Stiftung. Prof. Przemysław Marciniak pracował i przebywał na długoterminowych stażach badawczych w Belfaście, Berlinie, Paryżu, Uppsali, Waszyngtonie i Princeton. Jest pierwszym od ponad czterdziestu lat Polakiem, którego tekst ukazał się w najbardziej prestiżowym czasopiśmie bizantynistycznym „Dumbarton Oaks Papers” wydawanym przez Harvard University Press.

Accessibility