zdjęcie: Muzeum Bizantyjskie

Prof. Przemysław Marciniak uczestnikiem konferencji pt. „Invention of Byzantine Studies in Early Modern Europe”

Dr hab. prof. UŚ  Przemysław Marciniak – kierownik Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum, weźmie udział w konferencji pt.  „Invention of Byzantine Studies in Early Modern Europe”, która odbywać się będzie 25 i 26 października 2017 roku na Harvard University. Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak wygłosi wykład pt. „Performing Byzantium – Byzantium in early modern European theatre”, który problematyzował będzie użycie motywów bizantyńskich w teatrze europejskim do XVIII wieku.

Wydarzenie organizowane jest na Wydziale Historii Harvard University przy współudziale i wsparciu Dumbarton Oaks Research Library Collection and Collection (Waszyngton), Mary Jaharis Center for Byzantine Art and Culture, a także Departamentu Studiów Klasycznych Harvard University. Celem konferencji będzie przedstawienie stosunku europejskich intelektualistów (do czasów Rewolucji Francuskiej) do bizantyńskiego dziedzictwa (zarówno kulturowego, jak i materialnego).

Accessibility