prof. Przemysław Marciniak

Prof. Przemysław Marciniak laureatem Programu im. Bekkera

Wśród laureatów tegorocznej edycji Programu im. Bekkera znalazł się prof. dr hab. Przemysław Marciniak – pracownik Katedry Filologii Klasycznej, kierownik Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum, koordynator Byzantine Reception Network, sieci naukowej finansowanej ze środków nagrody przyznanej przez Alexander von Humboldt Stiftung. Prof. Przemysław Marciniak pracował i przebywał na długoterminowych stażach badawczych w Belfaście, Berlinie, Paryżu, Uppsali, Waszyngtonie i Princeton.

Program im. Bekkera realizowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Dzięki niemu naukowcy zatrudnieni w polskich uczelniach i jednostkach naukowych mogą ubiegać się o granty na wyjazdy do najlepszych ośrodków naukowych na świecie. Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy mogą potrwać od 3 do 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje oraz lista laureatów znajduje się na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera.

Accessibility