prof. Przemysław Marciniak

Prof. Przemysław Marciniak laureatem „Friedrich Willhelm Bessel-Forschungspreis”

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak został laureatem niemieckiej nagrody naukowej „Friedrich Willhelm Bessel-Forschungspreis” przyznawanej przez Fundację Alexandra von Humboldta uznanym naukowcom spoza Niemiec (do osiemnastu lat po doktoracie), reprezentującym wszystkie dyscypliny naukowe. Prof. Przemysław Marciniak jest drugim laureatem z Polski w historii przyznawania tego wyróżnienia i będzie realizował projekt naukowy poświęcony recepcji Bizancjum w ośrodkach naukowych w Monachium i Berlinie.

Do nagrody mogą nominować kandydatów wyłącznie uczeni niemieccy – w przypadku prof. Przemysława Marciniaka był to prof. Albrecht Berger z Ludwig-Maximilians Universität w Monachium.

Szczegółowe informacje na temat nagrody dostępne są na stronie: www.humboldt-foundation.de/web/bessel-preis.html.

Accessibility