Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Piotrowi Wilczkowi

Prof. Piotr Wilczek doktorem honoris causa Uniwersytetu Stanowego w Cleveland

13 maja 2017 roku na Uniwersytecie Stanowym w Cleveland odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Piotrowi Wilczkowi – ambasadorowi RP w Stanach Zjednoczonych, dziekanowi Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002–2008, który pełnił między innymi funkcje kierownika Katedry Filologii Klasycznej i kierownika Pracowni Retoryki.                       

Prof. Piotr Wilczek jest historykiem literatury, komparatystą, tłumaczem, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i prezesem zarządu The Kosciuszko Foundation Poland. Absolwent filologii polskiej na Wydziale Filologicznym UŚ i Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów Neolatynistycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Odbył staż podyplomowy na Uniwersytecie w Oxfordzie (1988) oraz staż podoktorski w Instytucie Warburga na Uniwersytecie w Londynie (1996). Przebywał dwukrotnie jako visiting translator w The British Centre for Literary Translation na University of East Anglia (1994, 1996). W latach 1998–2001 był profesorem wizytującym na uniwersytetach w USA (Rice University, University of Illinois at Chicago, University of Chicago), przebywał też jako visiting scholar w Boston College i w Cleveland State University, wykładał gościnnie w Harvard University oraz University of Texas at Austin.

Skan dyplomu doktora honoris causa prof. Piotra Wilczka

 Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Piotrowi Wilczkowi              Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Piotrowi Wilczkowi   Prof. Piotr Wilczek wygłaszający wykład           

Foto: Archiwum prof. dr. hab. Piotra Wilczka

Accessibility