Prof. Marian Kisiel uhonorowany Medalem im. Mariana Mikuty „Zasłużonemu Dla Kultury Teatralnej”

15 listopada 2019 roku w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu podczas promocji książki Pergamin wspomnień… prof. dr hab. Marian Kisiel został uhonorowany jednym z najważniejszych odznaczeń w polskim teatralnym ruchu amatorskim Medalem im. Mariana Mikuty „Zasłużonemu Dla Kultury Teatralnej”. Odznaczenie zostało wręczone w imieniu Zarządu Oddziału Województwa Śląskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej przez prof. dr hab. Ewę Kosowską.

Prof. dr hab. Marian Kisiel jest profesorem w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, badaczem literatury polskiej XX wieku, krytykiem literackim, tłumaczem, poetą, członkiem m.in. Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Zajmują go takie tematy, jak: historia literatury jako nauka o literaturze, kultura literacka jako wyzwanie rzucone socjologii lektury, krytyka literacka jako wyznanie autobiograficzne, literatura emigracyjna jako splot programów i postaw ideowych, poezja jako doświadczenie. Opublikował kilkanaście książek, ostatnio w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Ananke i Polska. O liryce Zdzisława Stroińskiego (2010), Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych (2013), Critica varia (2013), Między wierszami. Jedenaście miniatur krytycznych (2015).

Accessibility