prof. Marian Kisiel przemawiający przed mikrofonem z ręką wzniesioną ku górze

Prof. Marian Kisiel laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Katowice

6 września 2018 roku w Willi Goldsteinów w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury. Data wręczania wyróżnień, które przyznawane są od 1984 roku, zazwyczaj zbiega się z rocznicą nadania Katowicom praw miejskich. Nagroda jest wyrazem docenienia osób wykazujących się wybitnymi, mającymi wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w mieście osiągnięciami artystycznymi oraz organizacyjnymi. 

W gronie tegorocznych laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Katowice znaleźli się Józef Skrzek, Joanna Bronisławska i prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – kierownik Zakładu Literatury XX i XXI wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, historyk i krytyk literacki, poeta, autor 17 książek naukowych i krytycznoliterackich, 14 zbiorów poezji, redaktor naukowy ponad 50 książek zbiorowych, promotor literatury powstającej na Śląsku.

Moment wręczenia   Prof. Marian Kisiel

fot. dr Katarzyna Niesporek

Accessibility