prof. Jolanta Tambor

Prof. Jolanta Tambor uczestniczką posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą

24 października 2017 roku prof. dr hab. Jolanta Tambor wzięła udział w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą, któremu przewodniczy wiceminister spraw zagranicznych, sekretarz stanu Jan Dziedziczak. W czasie posiedzenia – w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelarii Prezydenta i Senatu RP –  prof. Jolanta Tambor przedstawiła główne założenia „Strategii nauczania i promocji języka polskiego za granicą” i wnioski płynące z dokumentu, który został na zlecenie MNiSW przygotowany przez Zespół powołany w Uniwersytecie Śląskim (skupiający specjalistów z różnych ośrodków akademickich w Polsce) i kierowany przez prof. Jolantę Tambor oraz prof. dr. hab. Władysława Miodunkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą bardzo wysoko ocenili „Strategię…”, wskazując konieczność jak najszybszego wdrażania wielu wymienionych w dokumencie propozycji rozwiązań.

Accessibility