prof. Jolanta Tambor

Prof. Jolanta Tambor uczestniczką konsultacji NAWA dot. uruchomienia programu dla studentów zagranicznych polonistyk

W lutym 2019 roku w siedzibie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Warszawie odbyły się konsultacje dotyczące uruchomienia programu dla studentów zagranicznych polonistyk, którego koordynatorem jest Pion Języka Polskiego NAWA, której misją jest poszerzanie i intensyfikowanie działalności związanej z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego i nauki oraz promowanie języka polskiego.

W spotkaniu, podczas którego omówione zostały założenia programu mającego odpowiedzieć na zapotrzebowanie zagranicznych polonistów, uczestniczyli reprezentanci dwunastu polskich szkół wyższych, posiadających doświadczenie w przyjmowaniu na studia studentów z zagranicy. Wśród zaproszonych specjalistów znalazła się prof. dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim.

 

Accessibility