prof. Jolanta Tambor

Prof. Jolanta Tambor członkiem Rady Programowej Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Od 18 do 20 października 2017 roku odbywać się będzie siódma edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zgromadzi przedstawicieli biznesu, nauki, i samorządu. Tegoroczne hasło przewodnie spotkania brzmi „Uwolnić biznes”, podkreśla konieczność podejmowania wspólnych działań służących kształtowaniu gospodarki opartej na rozwijaniu i umacnianiu wzajemnych relacji między nauką, biznesem a samorządem. W konsekwencji czego  możliwe stałyby się wieloaspektowe przekształcenia polegające m.in. na wykorzystaniu modeli biznesowych uwzględniających potencjał i istotną rolę jednostek naukowych, będących generatorami wiedzy oraz nowych technologii.

Organizatorem wydarzenia jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która od 27 lat zajmuje się promocją przedsiębiorczości i pobudza jej rozwój, jednocześnie dbając o współpracę i dialog pomiędzy biznesem a administracją rządową i samorządową.

Do udziału w Radzie Programowej Kongresu zostali zaproszeni: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ prof. dr hab. Jolanta Tambor

Szczegółowe informacje na temat Kongresu oraz program dostępne są na stronie: http://ekmsp.eu/pl.

Accessibility