prof. Jan Malicki

Prof. Jan Malicki Ambasadorem Kongresów Polskich

14 września 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków w Krakowie odbędzie się uroczysta gala Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której zostaną wręczone dyplomy uznania wyłonionym 8 maja w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej podczas posiedzenia kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. W wyniku głosowania siedemnaście osób dołączyło do grona honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich. Wśród nich znalazł się prof. zw. dr hab. Jan Malicki – kierownik Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Biblioteki Śląskiej.

Ambasadorzy Kongresów Polskich to osoby, które w swych międzynarodowych środowiskach rozpowszechniają wiedzę o atutach Polski i pozyskują międzynarodowe kongresy dla naszego kraju. W gronie Ambasadorów Kongresów Polskich znajdują się również pracownicy Wydziału Filologicznego UŚ: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. dr hab. Dariusz Rott, a także prof. dr hab. Jolanta Tambor.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

Accessibility