prof. Dariusz Rott

Prof. dr hab. Dariusz Rott profesorem wizytującym w Uniwersytecie Sofijskim

Decyzją Rady Wydziału Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Sofijskiego św. Klimenta Ochrydzkiego (Bułgaria) prof. dr hab. Dariusz Rott z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu UŚ będzie w roku akademickim 2018/2019 prowadził jako profesor wizytujący w Katedrze Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Sofijskiego cykl wykładów z historii literatury średniowiecza i renesansu dla studentów i doktorantów. Ponadto 4 grudnia 2018 roku w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece Instytutu Polskiego w Sofii prof. Dariusz Rott zaprezentuje nagrodzoną Paszportem „Polityki” książkę Ziemowita Szczerka pt. „Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian”.

Prof. dr hab. Dariusz Rott jest pracownikiem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, członkiem m.in. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, stałej Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych, Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej. W latach 1995–1997 pełnił funkcję sekretarza JM Rektora UŚ, w latach 1996–2003 rzecznika prasowego UŚ, a w latach 1997–2006 był redaktorem naczelnym „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”.

Zainteresowania naukowe prof. Dariusza Rotta koncentrują się na literaturze dawnej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa geograficznego i podróżniczego, kultury literackiej braci czeskich w Polsce, piśmiennictwa na Śląsku (od średniowiecza do współczesności), a także zagadnień szkolnictwa wyższego i oświaty oraz dziennikarstwa i komunikacji masowej. Jest również edytorem tekstów piśmiennictwa dawnego (polskiego i nowołacińskiego).

Accessibility