prof. Dariusz Rott

Prof. Dariusz Rott uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej w Odessie

Prof. dr hab. Dariusz Rott z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego weźmie udział w odbywającej się 10 i 11 września 2018 roku w Odessie IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-Ukraińskie związki kulturowe”. Tematem tegorocznych obrad będą „Polacy w Odessie i na ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego. Historia – dziedzictwo – współistnienie wielokulturowej wspólnoty miasta”. Organizatorami konferencji są m.in.: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Odeski Uniwersytet Państwowy im. I.I. Miecznikowa oraz Muzeum Literatury w Odessie, które gościć będzie jej uczestników. Prof. Dariusz Rott zainauguruje obrady plenarne 10 września, przedstawiając referat pt. „»Wszyscy mi to w Odessie opowiadają«. Obraz miasta we współczesnym polskim reportażu podróżniczym”. Tego dnia poprowadzi również, razem z prof. Jewhenijem Wasyljewem, obrady sekcji „Polska Kultura oraz historyczne i współczesne oblicza Odessy: Interakcje”.

 Prof. Dariusz Rott bada wizerunek Islandii, Rosji i Ukrainy we współczesnym polskim reportażu. Jako recenzent współpracuje także z dwumiesięcznikiem „Nowa Europa Wschodnia” wydawanym przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Accessibility