prof. Dariusz Rott

Prof. Dariusz Rott uczestnikiem Międzynarodowego Kongresu Slawistycznego w Sofii

Prof. dr hab. Dariusz Rott z Zakładu Literatury Średniowiecza i Renesansu Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego będzie uczestnikiem XL Międzynarodowego Kongresu Slawistów pt. „Stereotypy w słowiańskich językach, literaturach i kultura”, którego organizatorem jest Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ohrydy.

W odbywającym się od 26 do 28 kwietnia 2018 roku w Sofii spotkaniu udział weźmie kilkudziesięciu slawistów z: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Czech, Japonii, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji, Ukrainy i Włoch. Prof. Dariusz Rott będzie przewodniczył jednej z sekcji obrad dotyczącej etnokulturowych stereotypów oraz przedstawi referat pt. „Stereotyp Islandii we współczesnej literaturze polskiej”.

Accessibility