prof. Dariusz Rott

Prof. Dariusz Rott na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie

6 marca 2018 roku w Katedrze Slawistyki Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa wykład gościnny na temat obrazu Rosji we współczesnym polskim reportażu literackim oraz warsztaty dotyczące „Imperium” Ryszarda Kapuścińskiego poprowadzi prof. dr hab. Dariusz Rott. Z kolei 7 marca będzie gościem dyrektora Instytutu Polskiego w Moskwie Dariusza Klechowskiego, z którym rozmawiał będzie na temat wspólnych przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych i kulturalnych.

Accessibility