prof. Dariusz Rott

Prof. Dariusz Rott laureatem Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego

Prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Humanistycznego został uhonorowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i promocji Województwa Podlaskiego. Jest to polskie odznaczenie samorządowe ustanowione 3 lipca 2006 przez Sejmik Województwa Podlaskiego, w formie jednostopniowej odznaki honorowej nadawanej osobom fizycznym oraz osobom prawnym, które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się wybitnie do rozwoju i promocji Województwa Podlaskiego, poprzez pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców. W okresie jednego roku odznaka nadawana jest najwyżej piętnastu osobom fizycznym i pięciu podmiotom nie będącym osobami fizycznymi.

Uroczystość wręczenia Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego odbyła się 9 października 2019 roku podczas finału XXX Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera.   

Accessibility