prof. Dariusz Rott

Prof. Dariusz Rott członkiem zarządu ogólnopolskiego stowarzyszenia prasoznawczego

Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego, które obradowało 18 października w Łomży, wybrało prof. dr. hab. Dariusza Rotta z Wydziału Filologicznego UŚ członkiem zarządu Stowarzyszenia  na kadencję 2019-2024. Stowarzyszenie, które powstało jesienią 1981 roku, zrzesza kilkuset  członków, głównie dziennikarzy, naukowców, działaczy kulturalnych i oświatowych. Organizuje pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prestiżowy ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera oraz konkursy pamiętnikarskie dla Polaków w kraju i za granicą. Przy Stowarzyszeniu działa Oficyna Wydawnicza, Czytelnia Prasy Dawnej, gromadzona jest kolekcja muzealna. Stowarzyszenie prowadzi policealne szkoły farmaceutyczne w wielu miastach Polski. Prezesem został wybrany ponownie prof. dr hab. Ludwik Malinowski z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Accessibility