Artur Rejter - zdjęcie profilowe

Prof. Artur Rejter członkiem Rady Doskonałości Naukowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). W skład nowego organu weszło po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny, czyli łącznie 141 reprezentantów środowiska akademickiego.

Członkiem RDN pierwszej kadencji został prof. dr hab. Artur Rejter (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo), który otrzymał 149 głosów. Jego kandydaturę zgłosiły dwie uczelnie: Uniwersytet Śląski oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

Pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku. Nowy organ ma działać na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej oraz dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. W zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi zastąpi Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów.

Accessibility