zdjęcie: trójka młodych ludzi - chłopak i dwie dziewczyny patrzących na ekran laptopa. Chłopak, który stoi po prawej stronie pokazuje coś na ekranie laptopa długopisem

Prawie dwa mln zł dla Wydziału Filologicznego w II edycji PO WER 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Projekt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pn. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”, w którym partycypuje również Wydział Filologiczny, otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Celem przedsięwzięcia, które realizowane będzie od 1 października 2019 roku do 30 września 2023 roku, jest wieloobszarowe wsparcie dla uczelni, w tym wsparcie studentów, doktorantów, kadry naukowo-dydaktycznej i kadry administracyjno-kierowniczej. Wartość dofinansowania dla UŚ wynosi 39 575 144,70 zł, z czego na inicjatywy studentów i pracowników Wydziału Filologicznego przeznaczonych zostanie prawie 2 mln zł. Pracami zespołu przygotowującego wniosek grantowy z ramienia Wydziału Filologicznego kierowały pełnomocnik dziekana WF ds. innowacji oraz inicjatyw społeczno-edukacyjnych dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz dr hab. Agnieszka Nęcka z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.

Dzięki realizacji inicjatyw zaplanowanych w drugiej edycji tego grantu (pierwsza edycja rozpoczęła się 1 października 2018 roku i potrwa do 30 września 2022) możliwe stanie się dalsze podnoszenie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych oraz językowych studentów i pracowników Wydziału Filologicznego. Wśród warsztatów przewiduje się m.in. certyfikowane szkolenia pilotów wycieczek oraz rezydentów biur podróży, szkolenia z zakresu marketingu kultury i obsługi narzędzi informatycznych wspierających tłumaczenie (CAT), z zakresu zarządzania projektami, grafiki komputerowej, digital marketingu i social mediów czy WordPressa, a także projektowania interfejsów i interakcji.

W ramach projektu przygotowane zostaną ponadto dwa nowe kierunki studiów – komunikacja promocyjna i kryzysowa (II stopień) oraz twórcze pisanie i marketing wydawniczy (II stopień), umożliwiające studentom korzystanie m.in. z profesjonalnego studia nagrań czy studia fotograficznego.

Logo Fundusze Europejskie. Wiedza. Edukacja. Rozwój oraz flaga Polski oraz Unii Europejskiej

 

 

 

Accessibility