zdjęcie: flaga chińska

Pracownicy Wydziału Filologicznego z wizytą w Chinach

Od 20 do 24 marca 2017 roku z oficjalną wizytą do Chin udadzą się reprezentacje polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Łódzkiej. Uniwersytet Śląski reprezentować będą prorektor ds. studentów i kształcenia prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dr Agnieszka TamborWydziału Filologicznego.

zdjęcie: prof. Ryszard Koziołek

Wizyta jest kolejnym etapem działań prowadzących do utworzenia tzw. klasy konfucjańskiej w naszej uczelni. Ma też na celu zaprezentowanie na forum Hanbanu (instytucji chińskiego Ministerstwa Edukacji) działalności Uniwersytetu Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem projektów polsko-chińskich. Uniwersytet Śląski od wielu lat regularnie współpracuje z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych (Beijing Foreign Studies University) oraz Northeastern Univeristy w Shenyangu, gdzie dwa lata temu utworzone zostało Centrum Języka Polskiego. Rokrocznie odbywa się też wymiana kadry akademickiej i studentów, którzy wykładają i studiują na uczelniach partnerskich w ramach umów bilateralnych (w roku 2016 jako visiting professor w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich przebywał prof. Zhao Gang – dziekan Wydziału Języków Europejskich PUJO), programu Erasmus+ oraz grantów naukowych (w 2015 roku dr Li Yinan – kierownik Katedry Języka Polskiego PUJO, uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ – dysertacja została napisana pod kierunkiem dr. hab. prof. UŚ Romualda Cudaka, kierownika Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich; obecnie na studiach III stopnia na Wydziale Filologicznym UŚ studiuje mgr Zhao Weiting – poczynione zostały starania o uzyskanie przez nią podwójnego, polsko-chińskiego dyplomu doktorskiego). Na Wydziale Prawa i Administracji UŚ uruchomiona została Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej, która cieszy się dużą popularnością osób zgłębiających aspekty prawne i gospodarcze. Nabór na studia I i II stopnia w zakresie filologii angielskiej z programem tłumaczeniowym chińskim co roku wzbudza ogromne zainteresowanie kandydatów, zaś aktywności podejmowane przez pracowników oraz studentów Wydziału Filologicznego znacząco wpływają na promocję nauki języka chińskiego i utrwalania dobrych wzorców współpracy polsko-chińskiej.

             zdjęcie: wizyta w Chinach

Uczestnicy delegacji w ramach wizyty udadzą się na Politechnikę Pekińską oraz Politechnikę w Tianjin, gdzie omówione będą możliwości przyszłej współpracy, wymiany kadry i studentów, a także przedstawione zostaną konkretne kroki, które należy podjąć w celu uruchomienia tzw. klasy konfucjańskiej  na Uniwersytecie Śląskim.

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dr Agnieszka Tambor wezmą także udział w spotkaniu w Hanbanie, jednostce Ministerstwa Edukacji ChRL, które odpowiedzialne jest za funkcjonowanie Instytutu Konfucjusza oraz pełni nadrzędną funkcję wobec klas konfucjańskich działających na rzecz promocji języka, literatury i kultury chińskiej na arenie międzynarodowej.

Accessibility