sala sejmiku śląskiego

Pracownicy Wydziału Filologicznego wyróżnieni Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego

23 maja 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się pięćdziesiąta trzecia sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, która stała się okazją do uczczenia 50. rocznicy powstania Uniwersytetu Śląskiego, a także jego działalności naukowo-dydaktycznej oraz pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Podczas uroczystości wyróżnieni zostali pracownicy uczelni. Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego odebrało dwunastu naukowców katowickiej Alma Mater. Wśród nich znalazło się troje:

  • prof. dr hab. Ryszard Koziołek z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego,
  • prof. dr hab. Dariusz Pawelec z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego,
  • prof. dr hab. Jolanta Tambor z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznawane są osobom (lub instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz organizacjom), które całokształtem działalności przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa. Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego odznaczenia naukowcom z Uniwersytetu Śląskiego wręczyli: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

 

 

Accessibility