Pracownicy Wydziału Filologicznego w jury Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

logo ogólnopolskiego konkursu im. Krystyny BochenekCelem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, a związek prac z zagadnieniami dotyczącymi problematyki województwa śląskiego może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy i nie musi być tematem wiodącym. W tegorocznej edycji Konkursu oceniane są prace, które powstały i ukazały się w 2017 roku. Do głównej kategorii zakwalifikowano 108 materiałów dziennikarskich (26 telewizyjnych, 38 prasowych, 31 radiowych, 13 internetowych).

W tym roku pojawiła się nowa kategoria „Student”, adresowana do studentów wszystkich typów szkół wyższych z całej Polski. Oceniane będą prace, które mają związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub Ziemią Częstochowską. Nagroda ufundowana przez JM Rektora Uniwersytetu w Katowicach wynosi 5000 zł. Na konkurs w tej kategorii zgłoszonych zostało 9 prac. Laureata lub laureatów Konkursu w kategorii „Student” wybierze obradujące 6 kwietnia jury, w którego składzie znaleźli się m.in. pracownicy Wydziału Filologicznego: prof. dr hab. Artur Rejter z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz dr hab. Beata Nowacka z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.logo konkursu dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

Ogłoszenie zwycięzców oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 23 kwietnia 2018 roku o godz. 18.00 w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Szczegółowe informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie:  www.konkurskbochenek.us.edu.pl.

Accessibility