zdjęcie: most w Belgradzie

Pracownicy Wydziału Filologicznego uczestnikami XVI Międzynarodowego Kongresu Slawistów

Od 20 do 27 sierpnia 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia) odbywał się XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów. Wśród poruszanych podczas wydarzenia problemów znalazły się między innymi następujące zagadnienia: etymologia, gramatyka porównawczo-historyczna i historia języków słowiańskich, rozwój pisma słowiańskiego, dialektologia języków słowiańskich, gramatyka współczesnych słowiańskich języków literackich, a także literatura słowiańska i dziedzictwo kulturowe w XXI wieku czy słowiański folklor. Drugim głównym kręgiem tematycznym były kwestie związane z historią studiów słowiańskich, teorią i metodologią badań słowiańskich, perspektywami studiów słowiańskich oraz teoretycznymi i metodologicznymi aspektami nauki i nauczania.

W XVI Międzynarodowym Kongresie Slawistów udział wzięła delegacja z Wydziału Filologicznego, w której skład weszli: prof. zw. dr hab. Piotr Fastdr hab. prof. UŚ Alina Świeściakdr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglikdr hab. Oksana Małysadr hab. prof. UŚ Aleksandra Niewiaradr hab. prof. UŚ Iwona Loeweprof. dr hab. Joanna Sobczyk oraz dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch.

Podczas kongresu zostały wybrane nowe władze Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik objęła funkcję przewodniczącej Komisji Przekładoznawstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, zastępując pełniącego tę funkcję w poprzedniej kadencji prof. zw. dr. hab. Piotra Fasta.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie: http://mks2018.fil.bg.ac.rs/.

Accessibility