świątynia w Shenyang

Pracownicy Wydziału Filologicznego uczestnikami Dni Kultury Polskiej w Shenyang

Od 28 do 30 czerwca 2018 roku na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang odbywać się będą Dni Kultury Polskiej, w których udział wezmą pracownicy Wydziału Filologicznego: dr hab. Adam Wojtaszek – dyrektor Instytutu Języka Angielskiego oraz dr Agnieszka Tambor – kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ, a także prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Początkiem współpracy bilateralnej między uczelniami, która trwa od 2013 roku, było uruchomienie lektoratu z języka polskiego na Wydziale Języków Obcych NEU. Był to pierwszy krok do popularyzacji języka polskiego i kultury polskiej na technicznej uczelni, którą w istocie jest Uniwersytet Północnowschodni.

W programie tegorocznych Dni Kultury Polskiej organizowanych przez Centrum Studiów Polskich w Shenyang, którego dyrektorem jest Paulina Tabor – lektorka języka polskiego wydelegowana przez Uniwersytet Śląski, zaplanowano wykłady otwarte dotyczące kultury polskiej (m.in. polskich filmów animowanych) oraz języka polskiego (zmian we współczesnym języku polskim), warsztaty tańców polskich, spotkanie z polską piosenką, a także warsztaty kulinarne. Uroczyste otwarcie Dni Kultury Polskiej odbędzie się 28 czerwca o godz. 14.00 czasu chińskiego.

Zdjęcie z wizyty w 2017 roku dr. hab. Adama Wojtaszka w Chongqing, której zwieńczeniem będzie podpisanie w przyszłym tygodniu umowy pomiędzy UŚ a Chongqing Jiaotong University. Zdjęcie zbiorowe, na którym jest dr hab. Adam Wojtaszek i studenci chińscy

Dr hab. Adam Wojtaszek wraz z przedstawicielami Uniwersytetu w Chongqing 
Fot. Archiwum dr. hab. Adama Wojtaszka

Dr hab. Adam Wojtaszek został ponadto zaproszony przez Uniwersytet Północnowschodni w Shenyang jako profesor wizytujący i w tym charakterze przeprowadzi w Shenyang serię zajęć oraz wykładów poświęconych dyskursowi reklamowemu w ujęciu pragmatyczno-językoznawczym. Jest to temat bezpośrednio powiązany z obszarem jego badań, które doczekały się najpełniejszego opracowania w opublikowanej przez niego książce „Theoretical Frameworks in the Study of Press Advertisements: Polish, English and Chinese Perspective” (Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2011). Ponadto podczas swojego pobytu w Shenyang dr hab. Wojtaszek będzie uczestniczył w spotkaniach roboczych poświęconych projektowi uruchomienia programu studiów na kierunku filologia angielska kończącego się uzyskaniem podwójnego dyplomu obydwu uczelni, z którego skorzystać będą mogli zarówno studenci polscy, jak i chińscy.

Jeszcze przed przyjazdem do Shenyang prorektor dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz dyrektor Instytutu Języka Angielskiego dr hab. Adam Wojtaszek odwiedzą Chongqing, gdzie zostanie podpisana umowa dotycząca wymiany studentów i kadry naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Chongqing Jiaotong University, będąca uzupełnieniem i rozszerzeniem umowy ramowej podpisanej pomiędzy obiema uczelniami w roku 2015.

Szczegółowy program Dni Kultury Polskiej (pdf, 387 kB)

plakat promujący Dni Kultury Polskiej na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang - wielobarwny, z grafiką prezentującą dziewczynę i program szczegółowy wydarzenia, a także logo organizatorów

Accessibility