Pracownicy Wydziału Filologicznego nagrodzeni w konkursach NCN

W 2019 roku dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki rozpoczęto realizację kolejnych projektów badawczych. W ramach konkursu Opus finansowanie uzyskała

Katarzyna Gadomska

dr hab. Katarzyna Gadomska z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki

Tytuł projektu: „Nowa Fantastyka Jean-Pierre’a Andrevona”

Opis: Celem projektu jest opracowanie i krytyczna analiza twórczości Jeana-Pierre’a Andrevona. Prawie nieznany polskim czytelnikom, ale bardzo znany w strefie francuskojęzycznej współczesny pisarz jest prawdziwą ikoną kultury masowej: nazywany francuskim Stephenem Kingiem jest autorem ponad 170 tekstów (opowiadań, powieści, cykli powieściowych), piosenkarzem, malarzem, wojującym ekologiem, znawcą kina grozy. Niektóre z jego powieści (jak przyrównywany do Gwiezdnych wojen i Diuny cykl Gandahar) stały się kanwą dla gier komputerowych, seriali i adaptacji kinowych. Gatunkiem literackim, jaki przede wszystkim praktykuje Andrevon jest fantastyka, ale jest to fantastyka odmienna, odchodząca od utartych schematów wypracowanych przez francuskich pisarzy dziewiętnastowiecznych.

W ramach konkursu Preludium finansowanie uzyskali:

  • mgr Kasper Pfeifer z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński)

Tytuł projektu: „Estetyka jako polityka. Twórczość Brunona Jasieńskiego”

Opis: Celem projektu jest pogłębionej analizy twórczości Brunona Jasieńskiego z użyciem narzędzi teoretycznych kładących nacisk na społeczny i kulturowy kontekst jego dzieł. Ma to umożliwić uwydatnienie związków pomiędzy kategoriami estetyki i polityki, które odgrywają kluczową rolę w praktyce twórczej autora Buta w butonierce, wywierając istotny wpływ na podejmowane przezeń wybory estetyczne. Przyjęta w projekcie metoda zakłada zatem, że – by należycie ukazać związki między awangardowym, futurystycznym eksperymentem literackim a estetyką – należy zrezygnować z prób odczytujących tę twórczość w duchu autonomii estetycznej i sięgnąć po teorie uwypuklające jej materialistyczny kontekst.

  • Jacob Altmannmgr Jakob Altmann z Instytutu Filologii Słowiańskiej (opiekun: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz)

Tytuł projektu: „Przekład w trójkącie językowym (niemiecko-polsko-czeskim) na przykładzie przekładów dzieł Herty Müller”

Opis: Celem projektu jest ukazanie wpływu transkulturowości Herty Müller, jednej z najbardziej rozpoznawalnych osobistości na niemieckiej scenie literackiej ostatnich 30 lat, na przekład tekstu literackiego. Wielokrotnie mamy w tekstach literackich do czynienia ze słowami, których znaczenie wykracza poza ramy słownikowe. W konsekwencji słowa te stają się najtrudniej przetłumaczalnymi elementami tekstu literackiego, ponieważ – docelowo – muszą odnaleźć się w nowym środowisku językowym, więc i kulturowym. Przedmiotem badań są wybrane powieści niemieckiej noblistki i ich przekłady na języki polski i czeski.

  • Barbara Englendermgr Barbara Englender z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (opiekun: prof. dr hab. Adam Dziadek)

Tytuł projektu: „Foto-grafemiczność. Kształtowanie się relacji między fotografią i poezją na przełomie XXI wieku na przykładzie polskiej poezji”

Opis: Przełom XX i XXI wieku przyniósł ogromne przemiany technologiczne, które odcisnęły piętno na naszym sposobie funkcjonowania w społeczeństwie. Jedną z nich jest powstanie fotografii cyfrowej. Efekty „cyfrowego przełomu” w fotografii zostały zarejestrowane nie tylko w badaniach socjologicznych czy kulturoznawczych, ale również zyskały swe odzwierciedlenie w najnowszej literaturze polskiej. Celem projektu jest uchwycenie literackiego obrazu tej przemiany oraz opisanie wielopłaszczyznowych relacji między poezją a fotografią.

W ramach konkursu Sonata finansowanie otrzymała

  • Elżbieta Prońdr Elżbieta Proń z Instytutu Języka Angielskiego

Tytuł projektu: „Chińskie Nowe Jedwabne Szlaki w Azji Centralnej – środki, strategie i aktorzy Inicjatywy Pasa i Drogi”

Opis: Głównym celem projektu jest zbadanie strategii oraz środków stosowanych przez Chiny w realizacji Inicjatywy Pasa i Drogi (BRI) w Azji Centralnej. Analiza to pozwoli zarówno na zdefiniowanie mechanizmów działania BRI w Azji Centralnej, jak również może okazać się przydatna w badaniach nad szerszym kontekście polityki zagranicznej Chin oraz polityce chińskiej w stosunku do Unii Europejskiej. Projekt ten skupia się przede wszystkim na analizie BRI pod kątem realizacji jego założeń w Azji Centralnej; tym, jak BRI jest odbierany przez kraje regionu i w jakim zakresie kraje te współpracują z Chinami w ramach BRI.

*

Przypominamy, że na Wydziale Filologicznym działa Biuro Obsługi Projektów, które zapewnia kompleksowe wsparcie zarówno podczas tworzenia wniosku grantowego, jak i w trakcie realizacji projektu. Aktualnie otwarte konkursy NCN to m.in. Miniatura i Sonata bis. Nabór wniosków w konkursach Preludium, Opus czy Sonata rozpocznie się we wrześniu 2019 roku.

Accessibility