Pracownicy Wydziału Filologicznego laureatami grantów NCN

logo Narodowego Centrum NaukiNarodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy Opus 15 i Preludium 15. Łącznie na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych przyznano naukowcom prawie 400 mln zł.

W konkursie Opus, który jest adresowany do wszystkich naukowców, złożono 1838 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 359 projektów. Formuła konkursu zakłada realizację projektów trwających od roku do trzech lat, a jednym z warunków udziału było wskazanie przez kierownika co najmniej trzech opublikowanych prac naukowych. Do konkursu mogły być również zgłaszane projekty, które zakładają zakupienie lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Z Wydziału Filologicznego UŚ finansowanie uzyskało przedsięwzięcie zatytułowane „Nowa Fantastyka Jean-Pierre’a Andrevona”, którego kierownikiem jest dr hab. Katarzyna Gadomska.

Natomiast w konkursie Preludium o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do 15. edycji złożono 1132 wnioski, z czego 259 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł. Z Wydziału Filologicznego UŚ dotację otrzymały dwa projekty:

Listy rankingowe dostępne są na stronie NCN.

Accessibility