Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf


dr Piotr Fereński

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 430 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 9 MB)


dr Mariola Tymochowicz

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 293 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 7 MB)


dr Iwona Słomak

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 194 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 3 MB)


dr Krzysztof Łukasiewicz

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 249 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 2 MB)


dr Marzena Walińska

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 245 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 4 MB)


dr Justyna Wojciechowska

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 58 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 1 MB)


dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 64 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 991 kB)


dr Beata Łukarska

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 85 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 6 MB)


dr Katarzyna Ożańska-Ponikwia

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 206 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 268 kB)


dr Joanna Janusz

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 1 MB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 456 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 35 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 900 kB)


dr Rafał Nahirny

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 243 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 4 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 411 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 35 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 471 kB)


dr Grażyna Krupińska

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 565 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 10 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 422 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 36 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 605 kB)


dr Michał Kłosiński

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 278 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 5 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 416 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 36 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 531 kB)


dr Jarosław Pacuła

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 45 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 155 kB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 417 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 35 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 571 kB)


dr Paweł Tomczok

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 216 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 1 MB)


dr Bożena Szałasta-Rogowska

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 221 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 4 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 426 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 33 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 605 kB)


dr Jakub Zajdel

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 111 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 1 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 416 kB)
Zmiana składu komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 316 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 36 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 564 kB)


dr Joanna Mleczko

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 316 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 8 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 419 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 35 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 597 kB)


dr Agnieszka Solska

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 363 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 2 MB)


dr Arkadiusz Pulikowski

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 240 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 4 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 424 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 34 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 241 kB)


dr Andrzej Kotliński

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 758 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf 24 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 424 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 36 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 446 kB)


dr Agnieszka Gołda

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 521 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 5 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 410 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 35 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 636 kB)


dr Lesław Tobiasz

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 27 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 4 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 416 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 36 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 2 MB)


dr Renata Frączek

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 198 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 1 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 425 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 36 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 947 kB)


dr Małgorzata Bortliczek

Wniosek (skan dokumentu, pdf, 213 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, pdf, 745 kB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 413 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (doc, 13 kB)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, pdf, 540 kB)


dr Ewa Gumul

Wniosek (skan dokumentu, plik pdf, 273 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf, 4 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 425 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik doc, 16 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 383 kB)

 

dr Grzegorz Drożdż

Wniosek (skan dokumentu, plik pdf, 80 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf, 3 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 425 kB)
Zmiana składu komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 301 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 338 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 296 kB)


dr Artur Kijak

Wniosek (skan dokumentu, plik pdf, 471 kB)
Autoreferat (skan dokumentów, plik pdf, 746 kB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 430 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik doc, 27 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 468 kB)


dr Piotr Weiser

Wniosek (skan dokumentu, plik pdf, 110 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf, 246 kB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 421 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 337 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 299 kB)


dr Ewa Dąbek-Derda

Wniosek (skan dokumentu, plik pdf, 86 kB)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf, 1 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 432 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 336 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 272 kB)


dr Grażyna Kiliańska-Przybyło

Wniosek (skan dokumentu, plik pdf, 335 kB)
Autoreferat (skan dokumentu,  plik pdf, 11 MB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 441 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 342 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 311 kB)


dr Aleksandra Lubczyńska

Autoreferat (skan dokumentów, plik pdf, 4 MB)
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf, 410 kB)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 433 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 39 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 229 kB)


dr Ilona Copik

Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 100 kB)
Zmiana składu komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 67 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 337 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 377 kB)


dr Małgorzata Gajos-Gržetić

Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 98 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 113 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 330 kB)


dr Jacek Partyka

Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, pdf, 95 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (skan dokumentu, pdf, 14 kB)
Uchwała Rady Wydziału (doc, 705 kB)


dr Ewa Mazurkiewicz

Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 96 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 110 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 152 kB)


dr Robert Boroch

Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)


dr Monika Wiszniowska

Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 100 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 111 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 169 kB)


dr Joanna Cholewa
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 371 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 111 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 715 kB)


dr Katarzyna Kaczor
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 374 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 109 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 189 kB)


dr Marcin Zabawa
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 377 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 111 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 145 kB)


dr Piotr Bogalecki
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 370 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 226 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 166 kB)


dr Andrzej Rabsztyn
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 371 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 227 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 172 kB)


dr Iwona Pietrzkiewicz
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 105 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 230 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 3 MB)


dr Tomasz Kaliściak
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf)


dr Artur Piskorz
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf)


dr Beata Pawletko
Wniosek (skan dokumentu,plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, plik pdf)


dr Barbara Pabian

Wniosek (skan dokumentu,plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, plik pdf)


dr Izabela Nowak
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Decyzja Centralnej Komisji w sprawie zmiany w składzie Komisji w postępowaniu habilitacyjnym (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 110 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 222 kB)


dr Beata Stuchlik-Surowiak
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, plik pdf)


dr Krystyna Koziołek
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, plik pdf)


dr Magdalena Bartłomiejczyk
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, plik pdf)


dr Jan Kucharski
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, plik pdf)


dr Nina Nowara-Matusik
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, plik pdf)


dr Lucyna Spyrka
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, plik pdf)


dr Agnieszka Wawrzyniak
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokument, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Decyzja CK w sprawie zmiany w składzie komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf)
Uchwała Rady Wydziału (skan dokumentu, plik pdf)


dr Michał Skop
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (skan dokumentu, plik pdf)


dr Agnieszka Piela
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (skan dokumentu, plik pdf)


dr Anita Frankowiak
Wniosek (skan dokumetu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu,plik pdf)
Harmonogram (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (skan dokumentu, plik pdf)


dr Aleksandra Banot
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (skan dokumentu, plik pdf)


dr Magdalena Kempna-Pieniążek
Wniosek (skan dokumentu, plik pdf)
Autoreferat (skan dokumentu, plik pdf)
Harmonogram (skan dokumentu, plik pdf)
Skład komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (skan dokumentu, plik pdf)


dr Katarzyna Walotek-Ściańska
Wniosek | Autoreferat | Załącznik 1

dr Roman Bromboszcz
Wniosek | Autoreferat | Załącznik 1 

Zmiana składu komisji habilitacyjnej (skan dokumentu, plik pdf, 279 kB)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (plik pdf, 272 kB)
Uchwała Rady Wydziału (plik pdf, 421 kB)

Archiwum zakończonych postępowań
Accessibility