podpisywanie umowy

Podpisanie umowy z Zespołem Szkół ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach

4 września 2017 r. o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach (ul. Franciszkańska 5) rozpocznie się spotkanie, podczas którego zostanie podpisana umowa pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Z ramienia szkoły umowę podpisze dyrektor mgr Maria Czudek. Ze strony uczelni dokument sygnować będzie dr Cecylia Tatoj – adiunkt w Zakładzie Hispanistyki Wydziału Filologicznego, która wygłosi również wykład pt. „Andaluzja – kraj szczęśliwych ludzi”.

Współpraca pomiędzy szkołą a uczelnią ma umożliwić uczniom pogłębianie wiedzy i zainteresowań, wykładowcy akademiccy prowadzić będą wybrane zajęcia w szkole, uczniowie będą mogli uczestniczyć również w wybranych wykładach, seminariach i warsztatach prowadzonych na terenie uczelni, a także w organizowanych przez UŚ wydarzeniach (m.in. Śląskim Festiwalu Nauki, Kongresie Oświaty). W ramach współpracy nauczyciele mogą liczyć na wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Studenci Uniwersytetu Śląskiego zyskają możliwość udziału w zajęciach obserwacyjnych, prowadzenia badań stanowiących podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych, a także odbywania praktyk pedagogicznych. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach będą mieli również możliwość korzystania z oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Accessibility