zdjęcie: mężczyzna w niebieskiej koszuli podpisujący dokumenty

Podpisanie umowy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

W poniedziałek 28 maja 2018 roku podpisano umowę o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Z upoważnienia JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka ze strony uczelni umowę podpisał dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak – kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, zaś CKZiU reprezentował mgr inż. Jacek Górski – dyrektor Centrum. Osobą odpowiedzialną za współpracę z ramienia UŚ jest m.in. dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, natomiast ze strony CKZiU – mgr Bożena Fulas, polonistka.

Umowa przewiduje prowadzenie przez pracowników uniwersyteckich wykładów gościnnych dla uczniów Centrum, umożliwiając im również udział w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych na terenie Uniwersytetu Śląskiego. CKZiU zapewni natomiast studentom możliwość odbycia 40 praktyk pedagogicznych oraz prowadzenia zajęć obserwacyjnych, ponadto będzie uczestniczyć w działaniach promujących studia prowadzone na UŚ. Współpracę z CKZiU zainaugurowały wykład dr. hab. prof. UŚ Romualda Cudaka na temat polskiej poezji cybernetycznej oraz warsztaty dr. Marcina Maciołka dotyczące słownictwa technicznego i metafor motoryzacyjnych w polszczyźnie potocznej.

Accessibility