zdjęcie: mężczyzna w niebieskiej koszuli podpisujący dokumenty

Podpisanie umowy pomiędzy UŚ a XIV LO w Katowicach

W piątek 10 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach zostanie podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. Henryka Sucharskiego a Uniwersytetem Śląskim, której celem będzie współpraca naukowo-dydaktyczna skoncentrowana przede wszystkim na komunikacji kulturowej i nowych mediach oraz innych zjawiskach obecnych w kulturze współczesnej. Uczniowie będą mieli okazję brać udział w organizowanych głównie przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych wykładach, konferencjach naukowych, a także wydarzeniach studenckich.

Ze strony uczelni dokument sygnować będzie prodziekan Wydziału Filologicznego ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch. W imieniu XIV Liceum Ogólnokształcącego umowę podpisze zastępca dyrektora Dorota Paczyńska-Bulska.

W spotkaniu udział wezmą ponadto: zastępca dyrektora INKSI ds. promocji dr Anna Maj, koordynator INKSI ds. współpracy ze szkołami dr Julia Legomska, pełnomocnik rektora ds. promocji i kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi dr Magdalena Ochwat oraz koordynator umowy ze strony szkoły Jolanta Tinel.

Wykład inauguracyjny dla uczniów pt. „Informacje i wartości w życiu współczesnego człowieka” wygłosi dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka. Uczniowie wezmą też udział w warsztatach nt. „Wyszukiwanie w labiryncie informacji”, które poprowadzą pracownicy CINIBA oraz zwiedzą budynek biblioteki.

Accessibility