zdjęcie: spotkanie biznesowe. Dwoje mężczyzn w garniturach podaje sobie ręce w akcie zawarcia umowy. W dolnym prawym rogu zdjęcia widać dłonie kobiety trzymającej długopis. Na drugim planie widać fragment laptopa oraz porozkładane na stole dokumenty

Podpisanie porozumienia z Technikum ZDZ w Katowicach oraz Technikum Lotniczym ZDZ w Katowicach

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 6 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 podpiszą porozumienie o współpracy dydaktycznej. Koordynatorem umowy z ramienia Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki będzie mgr Anna Gryglaszewska.

Celem porozumienia będzie objęcie szkół przez Uniwersytet Śląski patronatem, wspieranie kadry dydaktycznej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i prowadzenie zajęć obserwacyjnych dla studentów UŚ, umożliwienie prowadzenia badań wśród nauczycieli i uczniów szkoły oraz ich rodziców, które stanowić będą podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych, a także umożliwienie odbywania praktyk pedagogicznych studentom.

Accessibility