podpisywanie umowy

Podpisanie porozumienia z IV LO im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu

12 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 zostanie podpisane porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy Instytutem Języków Romańskich i Translatoryki UŚ a IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu. Jego celem będzie objęcie szkoły przez Uniwersytet Śląski patronatem, wspieranie kadry dydaktycznej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i prowadzenie zajęć obserwacyjnych dla studentów UŚ, umożliwienie prowadzenia badań wśród nauczycieli i uczniów szkoły oraz ich rodziców, które stanowić będą podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych, a także umożliwienie odbywania praktyk pedagogicznych studentom.

Koordynatorem umowy z ramienia Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki będzie dr Katarzyna Gutkowska-Ociepa (Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich).

Accessibility