Zdjęcie: zapisana do połowy kartka, na której leży długopis

Podpisanie porozumienia dot. Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

28 czerwca 2019 roku w Domu Śląskim w Katowicach (siedziba Związku Górnośląskiego) odbędzie się uroczystość zakończenia drugiej edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych i władz Wydziału Filologicznego, a także reprezentanci jednostek oraz instytucji działających na Śląsku i na rzecz Śląska. Wykład nt. „Tadeusz Różewicz – poeta Zagłady” wygłosi prof. zw. dr hab. Marian Kisiel.

Dzień przed uroczystością w Sali Błękitnej w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach zostanie podpisana umowa między marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim a JM Rektorem UŚ prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem. Porozumienie dotyczy długofalowej współpracy w zakresie prowadzenia studiów, zagwarantuje także stałe dofinansowanie dla uczestniczących w zajęciach nauczycieli uczących w szkołach na terenie województwa śląskiego. W spotkaniu będą również uczestniczyć prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów oraz prof. dr hab. Jolanta Tambor – kierownik Podyplomowych Studiów Wiedzy o Regionie, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnomocnik marszałka województwa śląskiego ds. współpracy z administracją publiczną Michał Fijałkowski oraz przedstawiciele władz samorządowych, władz Wydziału Filologicznego, reprezentanci jednostek i instytucji działających na Śląsku i na rzecz Śląska.

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie uwypuklają wagę edukacji regionalnej, pogłębiania wiedzy o Śląsku, o dialekcie śląskim, o śląskich tradycjach i obyczajach. Bogaty program obejmuje bowiem zagadnienia teoretyczne, praktyczne, a także zajęcia terenowe.

Accessibility