Konferencja pt. „Płeć awangardy”

grafika z napisem ogólnopolska konferencja naukowa płeć awandardy oraz z połową różowej kobiecej twarzy

Od 25 do 27 października 2017 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Płeć awangardy”, której organizatorem jest Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Spotkanie jest zaproszeniem do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji nad niemal nieobecnym na gruncie polskiej humanistyki zagadnieniem relacji płci i awangardy. Pytając o „płeć awangardy”, organizatorzy wydarzenia chcą zastanowić się, na ile praktyki awangardowe umożliwiają reinwencję takich instytucji … Czytaj dalej

Spotkanie z dr Agnieszką Daukszą

tył żołnierza

30 października 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (sala konferencyjna na poziomie 0) rozpocznie się spotkanie z dr Agnieszką Daukszą – pracownikiem Katedry Antropologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorką książki zatytułowanej „Klub Auschwitz i inne kluby. Rwane opowieści przeżywców” (2016). Głównym tematem spotkania będzie II wojna światowa oraz to, jak myśli o niej młode pokolenie oraz czego może … Czytaj dalej

Konferencja naukowa poświęcona bizantyńskim komentarzom dotyczącym tekstów starożytnych

Fragment „Dialogów” Lukiana z Samosat – manuskrypt z X wieku (Harley MS 5694). Źródło: British Library. Domena publiczna

Od 20 do 22 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (sala seminaryjna, II piętro) odbywać się będzie konferencja naukowa poświęcona XII-wiecznemu Bizancjum pt. „Preserving, Commenting, Adapting: Commentaries on Ancient Texts in Twelfth-Century Byzantium”. Wydarzenie, którego organizatorami są Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum oraz Katedra Filologii Klasycznej UŚ, skoncentrowane zostanie na bizantyńskich komentarzach poświęconych tekstom starożytnym. W konferencji udział wezmą … Czytaj dalej

Kategoria A dla Wydziału Filologicznego

złoty kluczyk przypięty do litery A

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich … Czytaj dalej

Pracownicy Wydziału Filologicznego nagrodzeni Złotymi Paszportami Górnośląskimi

dwie otwarte książki na tle półki z książkami

W piątek 13 października 2017 roku w Domu Kultury w Chorzowie odbył się pierwszy „Ślonski Tref” – zorganizowane przez europosła Marka Plurę spotkanie aktywnych Górnoślązaków, podczas którego zostały wręczone Złote Paszporty Górnośląskie – wyróżnienia przyznane osobom szczególnie znaczącym dla krzewienia tożsamości Górnoślązaków. W tym roku Złotymi Paszportami uhonorowani zostali naukowcy, pisarze i społecznicy wspierający rozwój języka śląskiego. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Marginalia, komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej”

otwarty starodruk

18 i 19 października 2017 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbywać się będzie, zorganizowana przez Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Marginalia, komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej”. Udział w niej wezmą prelegenci z ponad dwudziestu ośrodków akademickich i badawczych. Problematyka obrad koncentrować się będzie na różnego typu adnotacjach, zróżnicowanych formalnie … Czytaj dalej

Spotkanie dot. finansowania Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

"Spodek" w Katowicach

5 października 2017 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium pt. „Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie”, które zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Związek Górnośląski oraz Muzeum Śląskie. Podczas spotkania dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Przemysław Smyczek przedstawił propozycję finansowania studiów – ich koszt zostałby podzielony na trzy części: między Urząd Marszałkowski, daną gminę oraz uczestnika. Obecnie … Czytaj dalej

X edycja konferencji pt. „Świat, który rozumie jąkanie”

mikrofon na tle rozmytych uczestników konferencji

14 października 2017 roku w auli Parnassos Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbędzie się jubileuszowa X ogólnopolska konferencji naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD). Temat wiodący tegorocznej edycji brzmi „Nowe podejścia diagnostyczno-terapeutyczne (teoretyczne i praktyczne) w dysfluencji mowy”. Celem spotkania jest m.in. popularyzacja wiedzy na temat jąkania i innych problemów zakłóceń płynności mowy w szeroko pojętym środowisku, a szczególnie wśród logopedów, studentów i słuchaczy … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. Geburtstag”

zdjęcie: Heinrich Böll

W 2017 roku przypada setna rocznica urodzin niemieckiego noblisty Heinricha Bölla (1917–1986). Z tej okazji Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego wraz z Köln-Kattowitz Verein oraz Biblioteką Śląską organizuje konferencję naukową pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. geburtstag”, poświęconą twórczości kolońskiego prozaika, która odbywać się będzie od 19 do 20 października 2017 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Heinrich Böll należał w okresie powojennym do pisarzy społecznie … Czytaj dalej

Accessibility