Doc. Stanisław Szakirow gościem Wydziału Filologicznego

zdjęcie: siedzący w sali wykładowej zasłuszani studenci obcokrajowcy

14 i 15 listopada 2018 roku gościem Wydziału Filologicznego będzie doc. Stanisław Szakirow, który przyjedzie do Sosnowca na zaproszenie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej i poprowadzi cykl wykładów dla studentów i pracowników na temat współczesnej rosyjskiej kinematografii, literatury i krytyki literackiej. Ponadto 14 listopada weźmie też udział w zebraniu Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej. Doc. Stanisław Szakirow z Czelabińskiego Uniwersytetu Państwowego (filia w Miassie) jest kierownikiem Katedry Filologii, specjalistą w zakresie krytyki literackiej, teorii i socjologii literatury, … Czytaj dalejDoc. Stanisław Szakirow gościem Wydziału Filologicznego

Konferencja pt. „Doświadczanie lektury. Zmysły i literatura osobna”

zdjęcie: uczestnicy spotkania, którzy robią notatki. Nie widać ich twarzy, a jedynie tułowy, nogi i ręce

14 i 15 listopada 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Doświadczanie lektury. Zmysły i literatura osobna”, której organizatorem jest Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy spotkania będą się zastanawiać między innymi nad kategorią zmysłów w literaturze dla dzieci i młodzieży. W centrum zainteresowania znajdą się zarówno literackie reprezentacje zmysłów, jak i zagadnienia związane z językową i sensualną percepcją oraz doświadczaniem lektury … Czytaj dalejKonferencja pt. „Doświadczanie lektury. Zmysły i literatura osobna”

Konferencja pt. „Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy”

plakat konferencji przedstawiający zarys ludzkiej twarzy, przez którą przebiegają cyfrowe linie. Plakat w przeważającej części biały. Jest tytuł konferencji: Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy"

15 listopada 2018 roku o godz. 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach rozpocznie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Cyfrowe światy, wspólnoty i dyskursy”, która adresowana jest do szerokiego grona odbiorców – zarówno do teoretyków uprawiających różne dyscypliny naukowe, jak i do praktyków. Poruszane podczas spotkania problemy dotyczyć będą specyfiki świata cyfrowego i jego narzędzi, a także metod badania rzeczywistości wirtualnej. Przedmiotem zainteresowania są dyskursy konstytuujące cyfrowe światy, a także … Czytaj dalejKonferencja pt. „Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy”

Konferencja pt. „Emotions: Engines of History”

stos zdjęć czarno-białych, na których są różnie miejsca na świecie, np. wieża Eiffla

23 i 24 listopada 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Emotions: Engines of History”, której organizatorami są Koło Naukowe H/Story oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Jest to już czwarte tego typu wydarzenie, łączące w sobie studia nad historią, narracjami historycznymi i okołohistorycznymi. Tematami poprzednich konferencji były: „Cryptohistories” (2013), „HistoRisus: Histories of Laughter/Laughter in History” (2014) oraz „Corpus HistoricUS: The Body in/of … Czytaj dalejKonferencja pt. „Emotions: Engines of History”

VIII edycja konferencji z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

konferencja, na pierwszym planie przemawiający mężczyzna w garniturze, w tle ludzie siedzący przed laptopami

7 listopada 2018 roku o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się ósma edycja konferencji naukowej z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”, której organizatorem jest Zakład Historii Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kręgi tematyczne: historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych), historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk, … Czytaj dalejVIII edycja konferencji z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

Czesko-polskie kolokwium pt. „Z naszych warsztatów badawczych”

sala konferencyjna. Widać nieco rozmyty obraz ludzi siedzących na sali i słuchających. Na pierwszym planie na stoliku leży otwarty notes, a na nim długopis

6 listopada 2018 roku o godz. 10.00 na Uniwersytecie Ostrawskim (Ostrawa, ul. Realni 5) rozpocznie się pierwsze czesko-polskie kolokwium pt. „Z naszych warsztatów badawczych”. Spotkanie stanie się okazją nie tylko do zaprezentowania nowości wydawniczych autorstwa pracowników Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, a także do wygłoszenia referatów pracowników obu instytucji. Wydział Filologiczny reprezentować będą: prof. dr hab. Jan Malicki: „Doskonały kancjonał polski z 1673 roku. 345 rok … Czytaj dalejCzesko-polskie kolokwium pt. „Z naszych warsztatów badawczych”

XXXI międzynarodowa konferencja poświęcona przyswajaniu języka drugiego/obcego

zdjęcie: górski pejzaż, a na jego tle logo IJA i ICFSLA oraz tytuł konferencji: 31st International Conference on Foreign/Second language Acquisition

Od 16 do 18 maja 2019 roku w Szczyrku odbywać się będzie XXXI edycja międzynarodowej konferencji poświęconej przyswajaniu języka drugiego/obcego (31st International Conference on Foreign/Second language Acquisition), będąca jednym z pierwszych wydarzeń naukowych dotyczących badań nad przyswajaniem języka drugiego i uczniem się języka obcego. Konferencje te, które organizowane są przez Instytut Języka Angielskiego, zostały zapoczątkowane w latach 80-tych XX wieku przez prof. zw. dr. hab. Janusza Arabskiego i poświęcone … Czytaj dalejXXXI międzynarodowa konferencja poświęcona przyswajaniu języka drugiego/obcego

Konferencja pt. „Od mobilności do interakcji…”

Bośnia Mostar

Od 7 do 9 listopada 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna pt. „Od mobilności do interakcji. (Re)wizje dramatu i teatru w Jugosławii oraz nowej produkcji dramatopisarsko-teatralnej w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii, Serbii i Słowenii”, której organizatorem jest Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej.  Uczestnicy spotkania będą się zastanawiać m.in. nad następującymi zagadnieniami: ruch fizyczny i metaforyczny, … Czytaj dalejKonferencja pt. „Od mobilności do interakcji…”

Prof. Dariusz Rott członkiem zarządu ogólnopolskiego stowarzyszenia prasoznawczego

Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego, które obradowało 18 października w Łomży, wybrało prof. dr. hab. Dariusza Rotta z Wydziału Filologicznego UŚ członkiem zarządu Stowarzyszenia  na kadencję 2019-2024. Stowarzyszenie, które powstało jesienią 1981 roku, zrzesza kilkuset  członków, głównie dziennikarzy, naukowców, działaczy kulturalnych i oświatowych. Organizuje pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prestiżowy ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera oraz konkursy … Czytaj dalejProf. Dariusz Rott członkiem zarządu ogólnopolskiego stowarzyszenia prasoznawczego

Accessibility