Kolejna edycja kursu języka chińskiego

młoda Chinka jedząca z białego talerza sałatkę warzywną pałeczkami

Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego prowadzi nabór na kolejną edycję kursu języka chińskiego. Koszt zajęć, które rozpoczną się 8 października 2018 roku, wynosi 50 zł za semestr. Planowane jest utworzenie grup na różnych poziomach zaawansowania znajomości języka chińskiego. Chęć udziału w kursie należy przesyłać drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: tydzienkultur@gmail.com do 7 października. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, numer telefonu, wybraną grupę (dzień … Czytaj dalejKolejna edycja kursu języka chińskiego

III Sosnowieckie Forum Językoznawcze

zdjęcie: ludzie siedzący w sali konferencyjnej, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, niektórzy mają na kolanach otwarte zeszyty. Nie widać twarzy, widać jedynie tułów i kolana

Sosnowieckie Forum Językoznawcze jest cyklicznie organizowanym wydarzeniem, umożliwiającym spotkanie slawistów z kraju i zagranicy, będącym okazją do wymiany doświadczeń badawczych oraz zapoznania się z kierunkami prac prowadzonych przez rodzime i zagraniczne ośrodki naukowe. Organizatorem III edycji konferencji, która zaplanowana została na 20 i 21 września 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu, jest Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną różnorodne perspektywy badawcze we współczesnym językoznawstwie slawistycznym z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak … Czytaj dalejIII Sosnowieckie Forum Językoznawcze

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Filologicznym

zdjęcie: immatrykulacja I roku na Wydziale Filologicznym. Studenci stoją w rzędzie, a prodziekan dr hab. Jolanta Latkowska wręcza jednemu z nich indeks

W czwartek 4 października 2018 roku o godz. 11.00 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych (Sosnowiec, ul. gen. Grota Roweckiego 5) rozpocznie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W programie uroczystości zaplanowano między innymi wystąpienia przedstawicieli władz uczelni, immatrykulację studentów pierwszego roku oraz wykład pt. „Baśnie Perraulta dawniej i dziś”, który wygłosi prof. zw. dr hab. Magdalena Wandzioch.

Konferencja pt. „Biopolityka męskości”

grafika promująca konferencję "Biopoetyka płci" przedstawiająca fragment DNA

Narodziny biopolityki, które zdaniem Michela Foucault należy datować na przełomie XVIII i XIX wieku, stawiają kwestię męskości, jeśli nie w centrum zainteresowania myśli filozoficznej XX i XXI wieku, to na jego produktywnych obrzeżach. Troska, którą interwencje biopolityczne roztoczyły wokół życia człowieka, koncentrowała się w dużej mierze na zadaniach, które przypisywały mężczyznom konieczność kształtowania i obrony męskiej tożsamości, zdolnej przeciwstawić się rozmaitym zagrożeniom (wewnętrznym i zewnętrznym). Obowiązek … Czytaj dalejKonferencja pt. „Biopolityka męskości”

Konferencja pt. „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”

człowiek stojący w masce i dużym błękitnym kapeluszu. Na drugim planie widać rozmytych ludzi i ulicę

17 i 18 września 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie, organizowana przez Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ oraz Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, I interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Lektury dramatu/teatru”. Temat pierwszej edycji spotkania brzmi „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”. Konferencja ma na celu zaprezentowanie różnorodnych ugruntowanych kulturowo i filozoficznie idei wolności, do których odwołują się dramaturdzy i ludzie … Czytaj dalejKonferencja pt. „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”

IV Dni Dostępności Cyfrowej

Zdjęcie: na pierwszym planie widać otwarty laptom, na którego ekranie znajduje się wiele różnych zdjęć. Na laptopie widać czyjeś ręce. Nie widać ani głowy, ani sylwetki osoby, która korzysta z laptopa. Laptom leży na brązowym biurku. W tle rozmazane są zarysy biura

Od 26 do 28 września 2018 roku w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (ul. Teatralna 4) odbywać się będą IV Dni Dostępności Cyfrowej – cyklicznego wydarzenia, którego celem jest propagowanie oraz przybliżanie tematyki włączenia cyfrowego i społecznego poprzez wdrażanie międzynarodowych standardów Web Content Accessibility Guidelines. Tematem tegorocznej edycji będzie „Włączenie cyfrowe i dostępność do świata kultury i sztuki”.  W programie IV Dni Dostępności Cyfrowej zaplanowano seminarium, podczas którego będzie można dowiedzieć … Czytaj dalejIV Dni Dostępności Cyfrowej

Prof. Dariusz Rott uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej w Odessie

prof. Dariusz Rott

Prof. dr hab. Dariusz Rott z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego weźmie udział w odbywającej się 10 i 11 września 2018 roku w Odessie IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-Ukraińskie związki kulturowe”. Tematem tegorocznych obrad będą „Polacy w Odessie i na ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego. Historia – dziedzictwo – współistnienie wielokulturowej wspólnoty miasta”. Organizatorami konferencji są m.in.: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Odeski Uniwersytet … Czytaj dalejProf. Dariusz Rott uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej w Odessie

Prof. Marian Kisiel laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Katowice

prof. Marian Kisiel przemawiający przed mikrofonem z ręką wzniesioną ku górze

6 września 2018 roku w Willi Goldsteinów w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury. Data wręczania wyróżnień, które przyznawane są od 1984 roku, zazwyczaj zbiega się z rocznicą nadania Katowicom praw miejskich. Nagroda jest wyrazem docenienia osób wykazujących się wybitnymi, mającymi wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w mieście osiągnięciami artystycznymi oraz organizacyjnymi.  W gronie tegorocznych laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Katowice znaleźli … Czytaj dalejProf. Marian Kisiel laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Katowice

Accessibility