Pełnomocnicy dziekana

Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

zdjęcie: dr hab. Mirosława Michalska-Suchanekdr hab. Mirosława Michalska-Suchanek
miroslawa.michalska-suchanek@us.edu.pl

 

Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

 


dr Przemysław Piwowarczyk
p.piwowarczyk@us.edu.pl

 

Pełnomocnik dziekana ds. innowacji oraz inicjatyw społeczno-edukacyjnych

Zdjęcie: dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz 

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz
katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. studentów zagranicznych

Zdjęcie: prof. dr hab. Jolanta Tambor

 

prof. dr hab. Jolanta Tambor
jolanta.tambor@us.edu.pl

Zakres kompetencji

Accessibility