zdjęcie: ręka trzymająca długopis na kartce papieru, obok stos kolorowych teczek

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

10 i 11 czerwca 2017 roku na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbywać się będzie kolejny, organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Egzamin zostanie przeprowadzony na następujących poziomach zaawansowania: B1 oraz B2. Szkoła Języka i Kultury Polskiej od 2016 roku posiada uprawnienia do organizowania i przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Do tej pory odbyły się trzy sesje egzaminacyjne. Nad poprawnym przebiegiem egzaminu czuwać będzie komisja pod kierownictwem dr hab. Aleksandry Achtelik. W skład komisji wejdą wykładowcy Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ uprawnieni do pełnienia funkcji egzaminatorów.

Accessibility