Dwójka ludzi piszących w papierach

Panel pt. „Byzantine Animal Studies: Texts, Contexts, Methodologies” dofinansowany przez The Mary Jaharis Center for Byzantine Art and Culture

Panel pt. „Byzantine Animal Studies: Texts, Contexts, Methodologies”, którego organizatorami są prof. dr hab. Przemysław Marciniak i dr Katarzyna Warcaba, został zgłoszony na odbywającą się co roku konferencję pt. „Byzantine Studies Association of North America” (BSANA) i uzyskał finansowanie The Mary Jaharis Center for Byzantine Art and Culture.

Panel, w którym oprócz przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego udział wezmą bizantyniści z Czech, Niemiec i Francji, poświęcony zostanie zagadnieniom interakcji pomiędzy ludźmi a zwierzętami w Bizancjum i sposobom przedstawiania zwierząt w literaturze bizantyńskiej. Prelekcja prof. dr. hab. Przemysława Marciniaka będzie zatytułowana „(Mikro)historia bizantyńskich insektów”.

Tegoroczna edycja konferencji pt. „Byzantine Studies Association of North America”, która gromadzi badaczy Bizancjum z całego świata, odbywać się będzie w Madison (Wisconsin) od 17 do 20 października 2019 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://maryjahariscenter.org.

Accessibility