uczestnicy spotkania - nie widać twarzy, jedynie tułowie. Na kolanach najbliżej siedzącego mężczyzny widać program 8. kongresu MŚP

Panel pt. „Bariery komunikacyjne…”

Accessibility