plakat promujący Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2018 z datą i miejscem wydarzenia oraz hasłem przewodnim: technologie, człowiek, odpowiedzialność

Panel pt. „Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie”

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego ósma edycja odbywać się będzie od 17 do 19 października 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Europie poświęconym sektorom MŚP. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: „Technologie, człowiek, odpowiedzialność”. W programie wydarzenia zaplanowano cykl paneli dyskusyjnych, debat oraz warsztatów, które umożliwią uczestnikom spotkań wymianę poglądów i doświadczeń, nawiązywanie kontaktów oraz poszerzanie horyzontów zawodowych.

Jednym z wydarzeń towarzyszących 8. Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie współorganizowany przez Wydział  Filologiczny panel dyskusyjny pt. „Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie”, który odbędzie się 18 października 2018 roku w godz. od 15.30 do 17.00.

Jedną z ważniejszych kompetencji mającą niebagatelny wpływ na  sukces w biznesie jest bez wątpienia umiejętność budowania kontaktów i relacji międzyludzkich. Komunikacja wewnątrz firmy,  komunikacja z klientem, komunikacja z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym są problemami ważnymi zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla wszystkich, którym zależy na budowaniu wizerunku firmy. Znajomość różnej natury barier komunikacyjnych (biologicznych, psychologicznych, kulturowych czy pokoleniowych) i  umiejętne ich rozpoznawanie jest dziś kompetencją konieczną dla  biznesu. Uczestnicy panelu będą się zastanawiać między innymi nad takimi zagadnieniami, jak:

  • różnice kulturowe i biologiczne a skuteczna komunikacja w biznesie,
  • rozmowy biznesowe bez barier pokoleniowych czy równościowych,   
  • pułapki natury ideologicznej w komunikacji a prowadzenie firmy. 

W panelu udział wezmą:

  • Anna Krasuska-Terillon – konsul honorowa Francji w Katowicach, adwokat, absolwentka I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach,  studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu  Warszawskiego, stypendystka Ordre des Avocats de Paris (1991) i The Canadian Bar Association (1992). Od 1993 roku jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. W latach 1997– 2001 pracowała w kancelariach adwokackich w Paryżu. Od roku 2002 prowadzi własną kancelarię adwokacką w Katowicach. Od 2010 roku jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach, 
  • Christophe Bertier – dyrektor ds. sprzedaży firmy RSA COSMOS,
  • Denis Chambe – wicemer miasta Saint-Etienne ds. współpracy międzynarodowej,
  • dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło – wykładowca z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego UŚ,
  • dr Henryk Król – biznesmen,
  • dr hab. Irena Polewczyk – wykładowca z Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ,
  • Paweł Jaguś – prezes Zarządu Maat4.

Moderatorem rozmowy będzie dr hab. Jacek Warchala – kierownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Wydziału Filologicznego UŚ. 

Udział w 8. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest bezpłatny. Wymagana jest jednak indywidualna rejestracja na kongres w zakładce Rejestracja.

Accessibility