zdjęcie: studenci w sali wykładowej podczas zajęć

Otwarte warsztaty polonistyczne Szkoły Edukacji

14 marca 2017 roku o godz. 13.30 na Wydziale Filologicznym w Katowicach (sala nr 010) rozpoczną się warsztaty polonistyczne przygotowane przez wykładowców Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie adresowane jest do studentów filologii polskiej, korepetytorów, nauczycieli języka polskiego oraz osób, które dopiero zastanawiają się nad wyborem ścieżki nauczycielskiej jako drogi zawodowej. Podczas zajęć, które poprowadzą dr hab. Witold Bobiński i Iwona Kołodziejek, zostaną zaprezentowane oryginalne sposoby działań dydaktycznych wsparte na najlepszych wzorach polonistyki akademickiej i szkolnej oraz na inspirujących doświadczeniach w nauczaniu języka ojczystego na świecie. Wśród poruszanych kwestii znajdą się m.in. zagadnienia dotyczące:

  • odbioru tekstów literackich i nieliterackich (np. z wykorzystaniem edukacyjnych modeli close reading),
  • analizy i interpretacji tekstów kultury (np. z zastosowaniem techniki przekładu intersemiotycznego),
  • tworzenia tekstów (na fundamencie doświadczeń szkoły amerykańskiej),
  • argumentowania (z odwołaniem do kultury audiowizualnej).

Szkoła Edukacji to nowatorski na polskim gruncie program studiów dla przyszłych nauczycieli języka polskiego lub matematyki, który powstał we współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertów z Teachers College Columbia University. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.szkolaedukacji.pl.

Accessibility